Generelle kjøpsbetingelser 05.04.2007

§ 1 Kontraktsinngåelse/Bestillingsprosess

Du har ved hjelp av internettportalen vår mulighet til å bestille de oppførte varene, via nettskjemaet eller telefon. Forutsatt at du har oppgitt alle opplysningene som er angitt for bestillingsprosessen og har sendt bestillingen, gir du oss et bindende tilbud. Telefon- eller nettbestilling har her samme juridiske gyldighet. Ved bestilling binder du deg til å akseptere disse generelle forretningsbetingelsene (GF) og til å kjøpe de bestilte artiklene. Når bestillingen din kommer til oss blir dette bekreftet med en mottaksbekreftelse. Denne bekreftelsen betyr ikke at vi har akseptert bestillingen. Kontrakten trer i kraft når du har mottatt varene og akseptert disse, likevel senest etter utløp av den 14 dagers returrett-perioden.

§ 2 Generelle leverings- og betalingsbetingelser

Informasjon om pakke- og forsendelseskostnader samt betalingsbetingelser finner du under leverings- og betalingsbetingelser i de respektive internettportalene. Ved leveranser utenfor Tyskland forbeholder vi oss i enkelte tilfeller retten til å innskrenke betalingsmetodene.

§ 3 Kanselleringsinstruksjoner

Du kan kansellere kontrakten skriftlig (f.eks. e-post) innen to uker uten å oppgi grunn. Kanselleringsfristen starter tidligst ved mottak av varene. Det er tilstrekkelig å ha avsendt kanselleringen eller varene innen kanselleringsfristen for å overholde denne. Kanselleringen skal sendes til:

e- post: dekkonline@delti.com
Adresse: Delticom AG, Brühlstraße 11, D-30169 Hannover, Tyskland.

Som en del av kanselleringen ber vi deg vennligst om å angi grunnen til at du returnerer varene, og dessuten annen informasjon som er nødvendig for rask og effektiv behandling. For å gjøre returneringen enklest mulig for deg henter vi varen hjemme hos deg og tilbakebetaler fakturabeløpet direkte til deg. Du må altså ikke sende varer til administrasjonskontoret i Hannover (angivelse av adresse er lovbestemt).

§ 4 Lovbestemte konsekvenser av kansellering

Ved en gyldig kansellering skal de gjensidig mottatte ytelsene inklusive eventuell nytteverdi (f.eks. renter) tilbakeleveres. Dersom du helt eller delvis ikke kan levere tilbake det du har mottatt, eller bare kan levere det tilbake i redusert tilstand, må du kompensere oss for dette. Ved overlevering av varer gjelder ikke dette hvis den reduserte tilstanden utelukkende skyldes mottakskontrollen - omtrent slik det ville være mulig i en detaljhandel. Forøvrig kan du unngå erstatning av verdiforringelse dersom du ikke tar varen i bruk, og ellers unngår enhver behandling som påvirker verdien av den. Både varer som kan sendes som pakke og varer som ikke kan sendes som pakke, blir hentet hos deg. Du må betale returutgiftene når den leverte varen er i overenstemmelse med det som er bestilt, og når prisen på varen som returneres ikke overskrider 40 euro.

-Slutt på kanselleringsinstruksjonene-

§ 5 Vårt 30-dagers returtilbud

Vi ønsker at du skal være fornøyd med alle våre leveranser. Derfor kan du returnere alle varer du har kjøpt hos oss innen 30 dager. Dette løftet går utover de lovbestemte betingelsene, hvor du bare har returrett innen to uker etter at varen er mottatt. Unntatt fra dette frivillige 30-dagers returtilbudet, på samme måte som for den lovbestemte returretten i henhold til § 312b BGB (tysk sivil lovgivning), er levering av varer som er produsert etter kundens spesifikasjoner. Under denne bestemmelsen bortfaller blant annet levering av komplette hjul som vi produserer spesielt for hver enkelt kunde. Vårt returtilbud omfatter imidlertid ikke forsendelseskostnader. Det betyr at vi ved kundekontrakter som kanselleres etter utløpet av den lovbestemte kanselleringsfristen (fra den 15. til den 30. dagen), beregner en fast pris for returforsendelsen. Prinsipielt bærer selskaper forsendelseskostnadene. Mer informasjon, spesielt om størrelsen på forsendelseskostnader og om vårt 30- dagers returtilbud, finner du på de respektive Internettportalene. Vennligst bruk vår transportemballasje. Beskytt varene mot skader. Dekk skal pakkes to og to, rengjort og i forsendelsesklar tilstand. Pass spesielt på å beskytte komplette hjul på for- og bakside med tilstrekkelig papp og pakketape. For skader som oppstår ved returforsendelse på grunn av mangelfull innpakning eller usakkyndig behandling, forbeholder vi oss retten til å gjøre erstatningskrav gjeldende. Transportbedriftene godtar kun varer med tilstrekkelig innpakning for transport. 
Retur av kompletthjul følger uten rettslige forpliktelser fra Delticoms side og skjer utelukkende mot betaling av den kontraktmessig avtalte forvaltningskostnaden på 950 NOK.

§ 6 Eiendomsforbehold

Vi beholder eiendomsretten til de varene vi har levert, helt til alle våre fordringer på deg eller på den som har mottatt varene, er betalt. Dette gjelder også for fordringer som er oppstått senere. For å gjøre vårt eiendomsforbehold gjeldende, har vi rett til å forlange øyeblikkelig utlevering av varer, uten unntak for noen tilbakeholdelsesrett, unntatt dersom det finnes rettskraftig fastlagte eller ubestridte motkrav.

§ 7 Ansvar for mangler ved våre Internettportaler

Internettsidene blir tilbudt i den form som vi anser for å være den beste. Vi garanterer ikke at Internettportalene samsvarer med dine krav og at de til enhver tid er tilgjengelige uten avbrudd, til riktig tid, sikkert, og feilfritt. Bruk av Internettportalene skjer på din egen risiko, spesielt overtar vi ikke noe ansvar for de resultater bruk av Internettportalene kan føre til, eller for riktigheten av den informasjonen som er hentet fra Internettportalene.

§ 8 Beskyttelse av opphavsrett

Tekster, bilder, lyder, grafikk, animasjoner og videoer samt disposisjonen av dette på våre nettsider er underlagt beskyttelse ved loven om opphavsrett og andre beskyttelseslover. Innholdet på disse nettsidene må ikke kopieres, videreformidles, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Noen av våre nettsider inneholder også bilder som er opphavsrettsbeskyttet av tredjepart. Hvis ikke annet er angitt, er alle varemerker på våre nettsider mønster- beskyttet. Det blir ikke gitt noen lisenser for bruk av vårt eller tredjeparts åndsverk på våre nettsider.

§ 9 Informasjonsplikter

Ved registreringen må du gi informasjon om din adresse og person. Opplysningene som er påkrevd i bestillingsprosessen lagres for deg. Selvfølgelig kan du endre denne informasjonen ved bestilling eller også senere under "Mine bestillinger" eller "Kontakt" (avhengig av portal). Etter registreringen får du et passord og en beskrivelse for din konto. Du må forsikre deg om at passordet og kontoen ikke blir gjort tilgjengelig for tredjeparter. Du er forpliktet til å informere Delticom umiddelbart om ethvert misbruk av passordet ditt eller kontoen din. Begge kontraktsparter kan til enhver tid si opp kontrakten uten å oppgi noen grunn. I slikt tilfelle vil Delticom stoppe din konto og slette all informasjon.

§ 10 Rettsinstans

Tysk (Forbundsrepublikken Tyskland) rett gjelder uten unntak. Bruk av enhetlig FN-handelsrett (Overenskomst for avtaler om internasjonalt varesalg v.11.04.1980) er utelukket.

mobilemech.no - et tilbud fra Delticom AG 13.07.2024 08:19